Всичко за матурата по български език и литература 40+1 – -20%Как да решаваме тестови задачи по български език и литература
Създаване на текст по определени параметри
Коментирането и създаването на текст на държавния зрелостен изпит по български език и литература
*Открояване на значението на думите
*Откриване на различни гледни точки към събитията, героите, явленията
*Характер и проявления на героите
*Коментар на композицията на художествения текст
*Коментиране на реалии, свързани с историческия, културния и социален живот на човека и обществото
Пример за коментар на откъс
Примерни тестове за държавен зрелостен изпит по български език и литература
Приложения:
Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по български език и литература
Критерии за оценка на интерпретацията на фрагмент от художествена творба
Критерии за оценка на резюме
Ключ с верните отговори на тестовите задачи
Бланка за създаване на автобиография с европейски формат
Бланка за създаване на европейски езиков паспорт
Матрица за самооценка на езикови компетентности
Автор Радослав Радев, Койка Попова, Станимир Цветков
Издателство СИЕЛА
ISBN 9789542802174
Година на издаване 2008
Страници 164