Всемирна хармония – Книги

В книгата "Всемирната хармония" Петьо Христов дава отговор на въпросите:

  • Как е създаден Всемирът и какво е мястото ни в него?
  • Има ли един всеобщ закон, който е организирал целостта?
  • Какъв е смисълът на човешкия живот?

Автор Петьо Христов
Издателство Пет плюс
ISBN 978-954- 462-151-3
Година на издаване 2012
Формат Електронна книга