Времепространство или хронотопът в ранната филмова теория – Владимир Игнатовски"Техниката променя представите ни за времето и пространството" пише Николай Бердяев преди близо един век. Рожба на техниката е и кинематографът. И когато в недрата му се ражда игралният филм, пионерите на кинотеорията са изправени пред необходимостта да изследват непознатите до тогава в изкуството форми на времето и пространството, да обяснят същността на един напълно нов феномен: екранното времепространство.
Автор Владимир Игнатовски
Издателство ИК Фабер
ISBN 9789547759855
Година на издаване 2009
Корица Мекa
Страници 184
Формат 14.50×20.00