Време е за математика – събирам и изваждам до 20 – доц. д-р Бонка Василева, доц. д-р Евелина Динева, художник Тодор Ангелиев


Съвременна книга с чудесни илюстрации, разработена по новата програма на МОМН за 1. клас. Одобрена със Заповед № РД 09-899/09.10.2002 г.
Автор доц. д-р Бонка Василева, доц. д-р Евелина Динева, художник Тодор Ангелиев
Издателство Архимед
ISBN 54341