Вредители по памука – Янко Димитров, Стефан Рашев, Мая Димитрова

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод – Значение на памука. Добиви и производство в света и у нас
НЕПРИЯТЕЛИ
Биоценология на памука Полезна ентомофауна в памуковата агроценоза
БОЛЕСТИ ПО ПАМУКА
Резистентен статус на памуковата листна въшка Токсичност на използваните инсектициди за контрол на неприятелите по памука върху полезната ентомофауна Интегрирана система за борба с болестите и неприятелите по памука
ПЛЕВЕЛИ
Разпространение на плевелите в памуковите посеви на страната Плевели в памуковите посеви – видов състав и вреда Описание на икономически най-важните плевели в памуковите посеви на страната Конкурентни взаимоотношениямежду памука и плевелите Интегрирана система за борба с плевелите при памука Основна обработка на почвата Химична борба с плевелите

Автор Янко Димитров, Стефан Рашев, Мая Димитрова
Издателство Виденов & син
ISBN 2010010957
Година на издаване 2013
Корица мека
Език български