Вратите: Интерпретации върху религиозната поезия на Атанас Далчев – Снежана АнгеловаЕдна интерпретация има смисъл тогава, когато е налице уникалната дарба за осъществяване на свободен размисъл, аргументиращ една идея. Идея, правеща ситуацията такава, че те обхваща онова вълнение, което се изпитва в моменти на откриване на нещо неочаквано и, в същото време, толкова близко и разбираемо, че ти се струва абсурдно как досега не си го видял, открил, усетил.
Автор Снежана Ангелова
Издателство Одри
Година на издаване 2007