Войната на световете; Машината на времето; Островът на доктор Моро – -20%


Популярните класически фантазии на Х. Дж. Уелс, сътворени в навечерието на 20. век, предупреждават, че нашата цивилизация може да се разпадне и без помощта на безмилостен външен враг, ако хората злоупотребят със своя разум, ако не съумеят да използват интелигентно и смело способността си да посрещат постоянно случващите се промени, рушащи вечното статукво.
ВОЙНАТА НА СВЕТОВЕТЕ (1898) – Оправдан ли е ужасът на човечеството от сблъсъка на две цивилизации, еднакво подозрителни и нетолерантни една към друга?
МАШИНАТА НА ВРЕМЕТО (1895) – Едно пътуване в годината 802701поставя шокиращи въпроси за прогреса, социалния ред и съдбата на света. ОСТРОВЪТ НА ДОКТОР МОРО (1896) – Има ли опасност жестокостта да се превърне във всеобща човешка страст и хората да се изродят в същества, лишени от състрадание?
Автор Хърбърт Уелс
Издателство СИЕЛА
ISBN 9546495913
Година на издаване 2003
Корица Mека
Страници 368