Военната униформа в България 1878 – 2004 – Даниела Цанкова-Ганчева

Д-р Даниела Цанкова-Ганчева е доказан специалист в сложната и обемна материя, отнасяща се за военната
униформа в България. На обем от 360 страници авторката разгъва сложна плетеница от исторически факти,
епистоларни документи, заповеди и прикази на военното ведомство, за да посочи всяка промяна – и най-малката,
във военните униформи. Упоменати са производителите на униформи, на копчета, на снаряжение и става ясно,
че това е цяла една индустрия, гравитираща около поддръжката на българската войска, показателно за процесите,
които текат в Нова България. В този смисъл монографията излиза от рамките на военната тематика и както е редно
за сериозен научен труд, обхваща много други сфери от обществения живот, от цялостната обществено-политическа
и икономическа картина в страната. Всяка глава е богато илюстрирана с приложения от цветни снимки и архивни фотоси.

Автор Даниела Цанкова-Ганчева
Издателство Национален военноисторически музей
ISBN 9786197039016
Година на издаване 2012
Корица мека
Страници 360
Език български