Вълшебните билки Ч.IV – Съставител: Явор Буковски


Книгата съдържа описанията на 111 от най-популярните лековити растения в България. Те са съпроводени с подробни данни за местата, където могат да бъдат намерени или отглеждани, времето и начините за тахното бране, сушене и съхраняване, а също така и изчерпателна информация за лечебните им свойства и начините за приготвянето и правилното им приложение.
Автор Съставител: Явор Буковски
Издателство Гармонд
ISBN 1121*
Година на издаване 2009
Страници 80