Вълшебните билки Ч.III – Съставител: Явор Буковски


Съвременната медицина счита за неоспорим факта, че огромното разнообразие на лекарствени агенти, съдържащи се в билките не може да бъде пресъздадено в химическите лаборатории. Така че лабораторията на природата продължава да е единствена, уникална и в много случаи – незаменима!
В третата част на "Вълшебните билки", наред с подробното описание на още над 100 български лечебни растения, е обърнато специално внимание на начините за тяхното приготвяне и схемите за употребата им.
Автор Съставител: Явор Буковски
Издателство Гармонд
ISBN 1120*
Година на издаване 2009
Страници 80