Вливания и сливания на търговски дружества – Мария Лекова

Тази книга е съобразена със законодателството към 10.03.2017 г.

Представеният труд е монографично изследване в българската правна литература на преобразуванията на търговски дружества чрез вливания и сливания след извършената сериозна промяна на нормативната уредба в областта на преобразуването на търговски дружества със ЗИДТЗ, обн. ДВ бр. 58/2003 г. и след транспонирането в българското право на Директива 2011–/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно сливанията на акционерни дружества.

 • Корица:Мека
 • Брой страници:288
 • Общи:От български автор
 • Година:2017
 • Националност:Българска
 • Вид:Статии и студии
 • Баркод:9786191980611
 • ISBN:9786191980611
 • Жанрове:Право, Търговия
 • Размер на продукта:160/230
 • Тегло:470 g