Влиянието на Австро-Унгария за създаването на албанската нация 1896 – 1908 – -20%

Книгата "Влиянието на Австро-Унгария за създаването на албанската нация 1896 – 1908" разкрива проектите на австроунгарската империя от края на ХІХ и началото на ХХ в. за утвърждаване на албанска нация и създаване на самостоятелна албанска държава като част от имперската политика на Балканите. Представена е и задълбочена картина на състоянието на албанското общество през този период – процесите на развитие и консолидиране на националното съзнание сред албанците, както и факторите, довели до забавянето му в сравнение с другите балкански народи. В научен оборот са вкарани новоиздирени документи от чуждите архивохранилища, които са приложени и в превод на български език.

Автор Теодора Толева
Издателство СИЕЛА
Поредица Historia Incognita
ISBN 978954281161
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Страници 576
Формат 160X230 мм
Език Български