Властта на малкия човек – Наука и Изкуство Дончо Градев

Новата книга на проф. Дончо Градев – преподавател по социална психология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" – е посветена на съвременното измерение на един исторически разпознат социален феномен – властта на малкия човек.

Малкият човек не е обособен елемент във вертикалната структура на обществото; той е име на огромно мнозинство от индивиди, намиращи се на всички стъпала на социалната йерархия.

Малкият човек не е психичноболен индивид в класическия смисъл на думата. Неговата болест е моралната деформация, заразяваща и разрушаваща позитивните сили на живота, дадени на всички хора.

Ако има нещо, което така силно да мотивира подмолната агресивност на малкия човек, това е постижението на другите. За него това е "смъртен грях", който никога не пропуска да накаже.

Малкият човек изпитва скрита радост от страданието на другите. Когато те страдат, той има чувството, че властва над тях.

Малкият човек е склонен към доносничество. Той доносничи и клевети, защото вярва, че ако не го направи, другите ще го направят преди него, и не допуска да бъде "изпреварен".

Книгата е предупреждение за нормалните хора да не се отнасят с лековерие и снизхождение към "безобидните" малки хора.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:200
  • Общи:От български автор
  • Баркод:9789540203324
  • ISBN:9789540203324
  • Жанрове:Социология, Психология
  • Тегло:1 kg