Власт и история в средновековна България – /7 – 14 век/ – Милияна Каймакамова


Доц. д-р МИЛИЯHA КАЙМАКАМОВА е преподавател по средновековна българска история в Исторически факултет на СУ„Св. Климент Охридски". Автор е на книгата Българска средновековна историопис (1990) и на повече от 70 научни публикации.Специализирала е в различни европейски центрове по византинистика и медиевистика: Рим, Кьолн, Солун, Париж, Прага, Краков и др. Професионалните й интереси са в областта на изворознанието, политическата средновековна България. Член е на Европейката асоциация за средновековната хроника и Асоциацията на византинистите и медиевистите в България.

Монографията "Власт и история в средновековна България" е първият цялостен опит да се проследи във времето развитието на взаимовръзката власт-история в България през VII-XIV в. В книгата се анализират подробно концепциите на онези произведения, които имат характера на „маркери" на своето време и допринасят да се създаде по-реалистична представа за историческата култура на техните автори и читатели.
Автор Милияна Каймакамова
Издателство Парадигма
ISBN 9789543261482
Година на издаване 2011
Корица Корица твърда
Страници 340