Вятърни турбини – Георги ТончевКнигата е основно преработено издание на "Вятърни електроцентрали", която бе преиздавана неколкократно. Затова можем да смятаме, "Вятърни турбини", в немалката си част, представлява една нова книга. В нея са отчетени многобройните желания и препоръки на читателите, получени устно по телефона и писмено по електронната поща. Актуализирана е техническата информация с най-новите достижения в областта.
Естествено е, че в една книга не може да се отразят в детайли всички желания и препоръки, но в общи линии това е сторено. Предложена е изцяло нова информация специално за инвеститорите в енергетиката, които проявяват засилен интерес, особено след значителното (1.5 пъти) увеличаване на изкупната цена на електричеството, генерирано от вятърни електроцентрали.
Автор Георги Тончев
Издателство ИК Фондация Ековат технологии
Година на издаване 2006