Vita activa. Повест за Исак Паси – Мария Динкова

Vita activa. Повест за Исак Паси

Исак Паси е много специално явление на българската култура и социална история. Няма подобен нему автор в нашата литература. Той стои в българското книжовно творчество самостоятелно и несравнено с един блестящ и съвсем оригинален талант, със своя само нему присъщ синтез на философията и изкуството.
Авторката обаче не изследва творчеството му. Наела се е да опише, макар и фрагментарно, начина му на живот, защото наблюденията ù са се трупали в продължение на едно дълго приятелство.
Начинът на живот на Исак Паси е самостоятелна тема за изучаване, защото той е явление не само като артист в науката, но и като човешка индивидуалност.

Мария Динкова е доктор на социологическите науки. Работила е като журналистка в пловдивския вестник „Отечествен глас", във в. „Народна младеж" и в сп. „Жената днес", а също така като старши научен сътрудник в Научноизследователския институт за младежта. Авторка е на три монографии, на множество научни студии и статии, на научнопопулярни книги, на една документална повест и на пиесата „Двамата и Питагор", поставена на сцената на столичния Театър „199" и от Телевизионния театър.

Автор: Мария Динкова Брой страници: 184
Категория: Автобиографии и биографии Език: Български
Тегло: 0.180 кг.
Издател: Захарий Стоянов Баркод: 9789540906683
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789540906683