Винен туризъм. Традиция и съвременност – Сборник


Настоящото издание е посветено на винения туризъм като основна съвременна алтернативна форма на туризъм. Представените теоретико-приложни разработки, добри практики и пътеписи са дело на изявени и признати професионалисти в теорията и практиката на българския туризъм, винипроизводството, сомелиерството, застраховането и медицината.
Автор Сборник
Издателство Славена
Година на издаване 2009
Страници 200