Видни физици от Софийския университет "Св. Климент Охридски" – Иван Лалов

Видни физици от Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Иван Лалов е роден на 4 октомври 1938 г. в Ловеч. Завършва Пълно средно смесено училище „Христо Кърпачев” (Ловеч (1956) с отличен успех и специалност физика на твърдото тяло в Софийския университет (1961).

От 1961 г. е преподавател във физическия факултет на Софийския университет. Асистент (1961), старши асистент (1968), главен асистент (1976), доцент (1980) и професор по физика на електомагнитните явления (1991). Доктор на физическите науки (1988). Чете лекции по основните курсове във физическия факултет: електричество и магнетизъм, оптика, физика на твърдото тяло, физика на кондензирани материи. Основните му научни интереси са в областта на теоретични изследвания на спектроскопия на кондензирана среда включително оптична активност. Декан на физическия факултет (1991-1993) и ректор на Софийския университет (1993-1999).
Министър на образованието, науката и технологиите (февруари-май 1997) в служебното правителство на Стефан Софиянски.
Председател на Съвета на ректорите на висшите учебни заведения в България (1993-1998), Съюза на физиците в България (1992-2001), Българо-корейското дружество (1995-1999), Сдружението на българските възрожденски градове (1999). Член на Борда на Балканския физически съюз (1993) и председател от 2003 г. Член на управителния съвет (1996-1999) и председател на Български туристически съюз (1999-2002).
Автор на повече от 80 научни труда,учебници по физика за студенти и ученици, обзорни доклади и лекции по физика. На книгите „Електромагнитни явления“, „Електричество, магнетизъм,оптика-първото велико обединение“, „Физика на кондензираната материя“, „История на физиката от Възраждането до наши дни“ и др. Редактор на книгата „Физика на повърхността“.

Автор: Иван Лалов Брой страници: 536
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Физика и математика Език: Български
Тегло: 1.204 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540729725
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789540729725