Видяна България. Визуални образи на страната/земята и хората в немскоезичната книжнина до 1879 г. – Книги

"Видяна България. Визуални образи на страната/ земята и хората в немскоезичната книжнина до 1879 г." е проучване, което разширява проблемните сфери, очертани в "България: стереотипи и екзотика" и поставя в центъра на вниманието нов обект – визуалното представяне на мирния живот на българите, разгледан хронологично.
"Видяна България" събира творби – рисунки, скици, гравюри, посветени на българите и земята им и публикувани в книги и периодични издания (специализирани и масови). Представени са и текстовете (някои са преведени за първи път на български език), с които илюстрациите образуват цялост. Описани са стратегии на гледането, културноисторически мотивираните особености на чуждия поглед, както и продуктивното напрежение между словесен текст и визуален образ.

Автор Николай Чернокожев
Издателство УИ "Св. Климент Охридски"
ISBN 9789540740249
Година на издаване 2016
Корица мека
Страници 440
Формат 16х23
Език български