Ветеринарномедицинска дерматология на дребните животни – колектив

Ветеринарномедицинска дерматология на дребните животни

Монографията третира въпросите на етиологията, патогенезата, кииничните признаци, диагнозата, диференциалната диагноза и лекуването на най-често срещаните кожни болести при кучето, котката и декоративните птици. Авторският колектив е обърнал особено внимание върху диагностиката и терапията на отделните нозологични единици, като е предложил най-новите данни от съвременната клинична ветеринарномедицинска дерматология на дребните животни.
Книгата е предназначена за ветеринарни лекари и техници, студенти по ветеринарна медицина и сродни специалности в тяхната ежедневна клинико-диагностична и лечебно-профилактична дейност.

Автор: колектив Брой страници: 218
Категория: Медицинска литература; Специализирана литература Език: Български
Тегло: 0.405 кг.
Издател: Еньовче Баркод: 9789549373301
Дата на издаване: 2007 г. ISBN: 9789549373301