Вестта на Евангелието от Лука: Според Лука – Дейвид ГудингВ този оригинален коментар на Евангелието на Лука, Дейвид Гудинг прави анализ на структурата на книгата, като във фокуса на вниманието му е личността и делото на Христос. Авторът разделя Евангелието на лука на две основни части – Идването на Божия Син и Неговото завръщане в слава.
Подходът на д-р Гудинг е исторически обоснован, здраво свързан с действителността и практически ориентиран да ни помогне в прозренията ни за изкупителното дело на Христос – да ни приближи до възкръсналия Господ.
Автор Дейвид Гудинг
Издателство Нов Човек
ISBN 9789544072520
Година на издаване 2007
Страници 348