Весели игри без беди – Учебно помагало за безопасно поведение на 4 – 5-годишни деца от втора група на детската градина – Камелия Галчева

Весели игри без беди – Учебно помагало за безопасно поведение на 4 – 5-годишни деца от втора група на детската градина

На преден план в помагалото е изведен позитивизмът. Той се изразява в това, че децата могат да разчитат на обгрижване и закрила от страна на възрастен при появата на бедствие – родител, учител, близък човек или хората от службите за защита на населението. В нито една от ситуациите в помагалото детето не е поставено в безизходно положение.
Помагалото е създадено в отговор на утвърдените нормативни документи, предвиждащи целенасочена работа с децата от детската градина за оцеляващо поведение при бедствия:
Инструкция №2 на МОН от 05.07.2004 г.
Закон за защита при бедствия, аварии и катастрофи – ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г.
Програма за подготовка на децата от детската градина за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

Автор: Камелия Галчева Категория: Детски градини; Втора група (4-5 годишни деца)
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 2015 г. Брой страници: 16
Език: Български Тегло: 0.050 кг.
Баркод: 97895418092351 ISBN: 97895418092351