Вероятностни и статистически методи в комуникациите – том 2 – Ервин Фердинандов

Вероятностни и статистически методи в комуникациите – том 2

Предлаганата книга запознава читателя със съвременната методология за анализи и разработки в областта на комуникационните технологии. Основното предназначение на книгата е да се използва като учебник за магистърския курс "Вероятностни и статистически методи в комуникациите" в Технически университет – София, но несъмнено ще представлява интерес за студенти, дипломанти, докторанти и млади специалисти от други близки дисциплини и направления.
Материалът е представен в достатъчен и насочен към практическите приложения вид. Това се изразява и в изобилието от специализирани примери (около 130). Голяма част от тях са развити като цялостни инженерни изследвания и проектирания – с подробни изчисления и оценки, с таблични и графични построения.

Д.т.н. инж. Ервин Фердинандов е професор в ТУ – София и в Пловдивския му филиал, в института по електроника на БАН и в Технически колеж – Смолян. Водил е учебни занятия по почти всички дисциплини в областта на комуникациите. Основната му продукция е в направленията Оптични комуникации, Лазерна локация, Оптична радиометрия. Автор е на над 200 труда.

Д-р инж. Боряна Пачеджиева е главен асистент в ТУ – София, филиал Пловдив. Работи в областите на комуникационните сигнали и системи, на оптоелектрониката и на компютърните технологии. Автор е на над 30 труда.

Автор: Ервин Фердинандов Брой страници: 364
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.510 кг.
Издател: Сиела Баркод: 97895464983591
Дата на издаване: 2005 г. ISBN: 97895464983591