Verba aeterna. Учебник по латински език – Силвия Георгиева

Verba aeterna. Учебник по латински език

Учебникът е предназначен за студентите-неспециалисти от Филологическия факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски". В тази част се разглеждат основните положения на фонетиката, спорните въпроси около произношението на този мъртъв език, както и главните теми от латинската морфология. Поради сравнително краткия период, предвиден за изучаване на латински език като зъдължителна дисциплина, и във връзка с основната цел на неговото преподаване във филологическите специалности – подпомагане на по-доброто усвояване на съвременните езици – умишлено са пропуснати по-специфични и сложни теми като спрежението на неправилните глаголи, някои отклонения от правилата на склоненията, степените за сравнение и спреженията на глаголите. Синтактичната употреба на падежите е само маркирана, без да се уточняват сложните и многобройни функции на всеки един падеж в класическия латински език. Не се разглежда също и литературното развитие, както и отделните представители на богатата римска литература.

Главната цел на този учебник е да въведе студентите в основната лексика и морфологична структура на латинския език и да подчертае неговата връзка със съвременните европейски езици. По тази причина към всяка морфологична тема сме се постарали да отбележим и прехода към романските езици, както и към немския и английски език, като на места посочваме и старогръцкия оргинал на дадено понятие и съответните аналогии в родния ни език. Смятаме, че така ще се задълбочи и увеличи езиковата култура на изучаващите филологически дисциплини в университета, както и тяхната обща културна подготовка.

За тази цел в края на учебника са приложени и преведени основните академични термини и изрази, нужни на всеки, свързан с университетското образование, както и основните лингвистични термини, с които всеки филолог трябва да борави.

Автор: Силвия Георгиева Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2012 г. Брой страници: 180
Език: Български Тегло: 0.220 кг.
Баркод: 9789546808271 ISBN: 9789546808271