Великата френска революция – Вилхелм БлосВ настоящата книга е представен прочутият преврат, извършен във Франция в края на осемнадесети век, наречен Великата френска революция. Авторът разглежда историческите явления и събития в контекста на икономическите условия. Той обръща особено внимание на социалните преобразования и свързаните с тях промени в мисленето, които се отразяват върху хода на историята като цяло. Книгата предоставя едно безпристрастно изследване на събитията, представяйки ги като рожба на условията – естествени и неизбежни в онази велика и всеобща борба, при която един цял стар свят се превръща в нов.
Изданието е предназначено за широк кръг читатели, в това число и историци, политолози, социолози, учащи – всички, които искат да се ориентират в сложната плетеница от исторически събития и факти, оказали значимо влияние върху обществения и политически живот в Европа.
Автор Вилхелм Блос
Издателство Асеневци
ISBN 9789548898072
Година на издаване 2008
Страници 200