Вечният танц на човека с Вселената – Сиси Георг

Вечният танц на човека с Вселената

Вечният танц на човека с Вселената (Всичко е саморегулация). В книгата има CD с експерименти от Сиси Георг. Това е псевдоним. Истинското име на автора е професор Сийка Георгиева, доктор на науките. В книгата се оформя нова представа за „запомнящата“ Вселена и Човека като нейно миниатюрно създание. Разработена е психо-физическа матрица (психика – тяло) за взаимното проникване на духовното, ефирното и астралното тела, т.нар. фини тела, които са оригиналът; и познатото ни физическо тяло, което е копието. Осъществява се фотография и анализ на невидимото за окото, т.е. Аурата на енергийното поле на човека, на информационно-енергийните центрове (чакри) и много друго. Откриват се пътища за ранна прогноза, преди каквато и да е болка или друг признак, преди това да може да се фиксира от традиционната медицинска апаратура. Изследват се биопулсациите на човека в „ритъм“ с Вселената, което е един вечен танц. Внимателно се анализира „мъдростта“ на Вселената и нейното върхово постижение – Саморегулацията във всичко. Като се признава био-информационно-енергийната основа на човека, с успех се експериментират редица енергийни, информационно-енергийни, невро-адаптивни, медитативни подходи и такива на „образно мислене“. Достига се до единство на био-информационно-енергийната същност във всичко. Към това се прибавят възможностите, които откриват новите нанотехнологии за съвпадение на биопулсациите в клетките на тялото на човека с биопулсациите на уникални нанопродукти, добити от природата. Революцията на ХХІ век комбинира „био – информация – енергия – нанотехнологии – самогенерация на нови идеи и ценности.“ Изследвани са методи за включване на човека в „синхрона“ на Вселената и в „резонанса“ на Безсмъртното Единно Информационно Поле на Съзнанието. Показани са главните връзки между планетите от Слънчевата система и астрологическите зодиакални знаци при човека. Вселената се грижи за всичко – както за подсъзнанието като преграда пред съзнанието, за интуицията и натрупания опит като извор на ново знание, така и за създаването на бъдещата нова раса, децата Индиго. Основно внимание е отделено на подпомагане на саморегулативните процеси в човека по хуморален чрез течностите, клетъчен, неврогенен, хормонален път. На практика е проверена връзката „чакри – жлези“. На всички Ваши здравни и житейски въпроси ще намерите отговор в Интегрираната система за саморегулация и укрепване на първичния имунитет на човека. В създадената система се съединяват представите от няколко екологически равнища, като се изгражда Интердисциплинарно поле от знания и узрява идеята за нова научно-приложна дисциплина като Био-информационноенергийна-психическа саморегулация във Вселената и в Човека. Опознавайте себе си и връзките с майката Вселена.

Автор: Сиси Георг Брой страници: 168
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 0.250 кг.
Издател: Аливго Баркод: 610002
Дата на издаване: 2010 г.