Вазов: между всекидневното и трансцендентното – Николай ДимитровСтудии и етюди
Настоящата книга се взира в ония полета на огромното Вазово творчество, които са били по-рядко обект на наблюдение от страна на българската литературна критика и история: философско-рефлексивното, религиозното, индивидуално-субективното.
Автор Николай Димитров
Издателство УИСв. св. Кирил и Методий
ISBN 41087
Година на издаване 2007