Варна и районът в историческите извори (V–XIX век) – том 1: Одесос, Варна и районът в античните и средновековните извори (V–ХІІ век) – Валентин Плетньов

Настоящият сборник е принос в историческата книжнина за Варна. Той е ценен източник за информация, нужен за научните дирения на специалисти, преподаватели, студенти, ученици. Сборникът е ценно помагало за учители в изучаване и преподаване на регионална история, извор на патриотизъм и гордост за варненци.

Именно историческите източници определят значимото място на Варна като един от най-старите градове в Европа и са още едно доказателство и основание в подкрепа кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата.

Писмените извори, запазени от Античността, Средновековието и Възраждането – хроники, търговски и църковни документи, приписки, епиграфски паметници върху камък, текстове от служебни и лични печати, морски лоции, морски и географски карти, дипломатическа кореспонденция, пътеписи, периодичен печат и пр. са в основата на изследването на историческите събития от тези епохи.

В настоящият първи том на мащабния проект са включени известните и достъпни писмени извори, повечето чужди – предимно византийски, латински, както и източни. Обхваща периода от Късната античност до завладяването на византийския град Варна и района от цар Калоян през 1201 г. Той ще допринесе за обогатяване и по-ясно структуриране знанията и научните дирения за посочения период от историята на Варна.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:336
  • Общи:От български автор
  • Баркод:9786191900152
  • ISBN:9786191900152
  • Жанрове:История, Археология
  • Тегло:1 kg