В тези последни дни.. – Павлин Събев

В тези последни дни..

СЪДЪРЖАНИЕ
Съкращения
Предговор
Уводни въпроси
Граници на есхатологическия дискурс в настоящето изследване
Общ поглед върху есхатологията в библейските книги и литературата на междузаветната епоха
Есхатология и апокалиптика в новозаветните текстове:
съвременно състояние на дискусията
Историография върху Посланието до евреите с оглед на есхатологията
За метода на изследване – typologia pro eschatologia
Литературна истории на текста
Автор на посланието, датировка и адресати
Жанр и композиция. Литературни сходства
Текстът на посланието в ръкописната традиция на Новия Завет (няколко акцента)
Есхатологичният Цар на Сион
Есхатологична интерпретация на старозаветни реалии
Покоряване на бъдната вселена (1-2 гл.)
Новият Изход към есхатологичната почивка в Бога (3:7-4:11)
Свещеник по чина на Мелхиседек
(3:1; 4:14—15; 5:1—10; 6:18—8:5)
Ходатай на Нов Завет (8:6-13; 9:15-18; 12:24)
Небесното светилище: Първосвещеникът е и жертва (9:1-10:21)
Екзегетически синтез: Есхатологичният образ на Иисус Христос като мидраш към Тора
Новото Сътворение (Битие)
Новият Изход в последните дни (Изход)
Първосвещеникът и небесното светилище (Левит)
Странстването на Божия народ (Числа)
Новият Завет от Сион: Христос и законът (Второзаконие)
Богословски синтез
Есхатология и христология
Есхатология и изкупление
Възвестяване на Царство Божие
Царството Божие като есхатологична реалност в литературата на междузаветната епоха Евангелие на Царството
Според Матей
Според Марк
Според Лука
Според Йоан
Царството Божие в Посланието до евреите
Царството Божие като трансценденция на историческия порядък
Царството Божие като екзистенция в историческия порядък
Небесният град като есхатологична цел и образ на Царството (Евр. 11:10; 12:22-28; 13:14)
Царството (Евр. 11:13-15; 13:14): есхатологичната перспектива в богослужебната рецепция на Посланието до евреите през Великия пост
Богословски синтез
Заключение
Библиография
Извори
Речници и лингвистични справочници
Използвана литература
Л. Кирилица
B. Латиница
C. Гръцки език

Автор: Павлин Събев Език: Български
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения; Висше образование Тегло: 0.450 кг.
Баркод: 9789545249099
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789545249099
Брой страници: 328