В храма на Учителя – Петър Дънов/С коментар от Елеазар Хараш" Аз съм минал през всички области на живота, от най-ниските до най-високите. Научих всичко, каквото животът може да даде. Разбрах човека във всичките му прояви.
Аз зная какво има на слънцето, на луната, на звездите, на онзи свят. Всичко това виждам.
Ще кажете, че съм проповядвал нещо. Нищо особено не съм казал. Когато кажа нещо, светът ще се оправи.
Питаш: Защо ме гледаш? Че Аз още не съм те погледнал. Ако те погледна, ти ще бъдеш спасен…"
Учителят Беинса Дуно
" Тази книга я правих около 7 години. Тя ми костваше океан от енергия, но тази енергия беше една постоянно течаща благодарност към Учителя, който ми разкри други светове. Наистина други светове. Земята не е мой свят, нито небесата. Учителят е моят свят. Ако имах право, бих ви разкрил третото име на Учителя – ватанското име – но нямам право. Принципът е строг…"
Елеазар Хараш,
Варна, декември 2007 г.
Автор Петър Дънов/С коментар от Елеазар Хараш
Издателство Логос – Варна
ISBN 9789549734331
Година на издаване 2008
Страници 336