Увод в теорията и практиката на надеждността – част 2: Осигуряващи процедури в надеждността – Евгений Гиндев

Увод в теорията и практиката на надеждността – част 2: Осигуряващи процедури в надеждността

Книгата е втора част от учебника по надеждност, предназначен за студентите в техническите университети. Тя съдържа значителните лекции на уводния курс, които са разширени по начин да се ползват и при самостоятелно четене и обхващат надеждността на сложните системи, надеждностните модели, осигуряването на надеждността през възпроизводствения процес, изпитванията по надеждност и препоръки по проектирането на надеждни изделия. Заедно с първата, тази част по обем е достатъчна за навлизане в надеждностната проблематика и за придобиването на знания, нужни за бъдещо задълбочено изучаване на надеждността при проявен интерес или възникнала необходимост.

Автор: Евгений Гиндев Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Дата на издаване: 2002 г. Брой страници: 252
Език: Български Тегло: 0.280 кг.
Баркод: 9544308563 ISBN: 9544308563