Устройство на територията – част І подзаконови нормативни актове: 7.издание 2 16 С02 –

Устройство на територията – част І подзаконови нормативни актове: 7.издание 2 16 С02

"Изданието съдържа нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят правилата и нормативите за устройството на територията и нормативите за необходимата земя при застрояване, редът и начинът за определяне на размерите, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура и на сервитутите на енергийните обекти. Включена е и наредбата относно обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и на свързаните с тях проучвания и задания за проектиране.
В сборника е поместена Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове заедно с приложенията към нея – изисквания към съдържанието и оформянето на графичните материали към проектните части, изисквания за изобразяването на графичните елементи на територията към видовете устройствени планове, илюстрации на части от устройствени планове от различен тип."

Категория: Правна литература Език: Български
Издател: Сиби Тегло: 0.300 кг.
Баркод: 9789547308763
Дата на издаване: 05.04.2014 ISBN: 9789547308763
Брой страници: 308