Устойчивото развитие и новата корпоративна отчетност – Емил Асенов

Устойчивото развитие и новата корпоративна отчетност

Доцент Емил Асенов е доктор по икономика. Завършил е висшето си образование в Софийския университет, специалност „Право“. В катедра „Финансов контрол“ води учебни курсове по дисциплините „Теория на финансовия контрол“, “Контрол във финансовия сектор“, “Банков контрол“, “Контрол в капиталовите пазари“.

Бил е стипендиант на НАТО по проблемите на гражданския контрол върху държавното управление. Член е на Международната асоциация на професионалните риск-мениджъри, както и одитор на системи за управление на качеството.

Автор е на учебници, монографии, статии и доклади в областта на финансовия и банков контрол, контролът и управлението на рисковете, устойчивото развитие и корпоративната отчетност.

Автор: Емил Асенов Брой страници: 249
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.500 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789544947583
Дата на издаване: 2006 г. ISBN: 9544947582