Устойчиво развитие на туризма – Михайлина Михайлова

Устойчиво развитие на туризма

Книгата разглежда проблемите, перспективите и предизвикателствата пред устойчивото развитие, неговата философия, принципи, цели и инструментариум. Представени са специфичните особености на тяхното приложение при функционирането на системата на туризма. Разгледани са устойчивите характеристики и изисквания към нейните структуроопределящи компоненти – туристическите ресурси, продукти и пазари. Анализирани са сферите на взаимодействие "природна среда – туризъм", "социокултурна среда – туризъм" и продуктовите структури на видовете устойчив туризъм, класифицирани въз основа на рекреационните дейности. Разработен е и терминологичен речник на основните понятия, свързани с устойчивото развитие на туризма.

Доцент д-р Михаил Михайлов е преподавател в департамент "Бизнес администрация" на Нов български университет. Научната му дейност е в областта на стратегическото управление и устойчивото развитие. Преподава курсовете "Мениджмънт", "Стратегическо управление", "Устойчиво развитие на туризма", "Актуални форми на международния алтернативен туризъм" в магистърските програми от редовното и дистанционното обучение на университета.

Автор: Михайлина Михайлова Брой страници: 392
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.650 кг.
Издател: Нов български университет Баркод: 9789545357848
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789545357848