Успешните сливания – Марион Дивайн

Успешните сливания

Сливанията и поглъщанията водят до широкомащабни промени и често предизвикват верижни реакции в отделните сектори на бизнеса, тъй като фирмите се обединяват и комбинират в надпреварата за конкурентно предимство. Подобно на реакцията при разпадане на атома, сливанията и поглъщанията освобождават огромна енергия в рамките на компаниите, като този процес може да бъде както творчески, така и разрушителен. Книгатa изследва начина, по който компаниите могат да постигнат успех при дадена трудна, разпокъсана и непредвидима поредица от действия. Основният аргумент в нея е, че за успешната сделка трябва да се обърне внимание на човешкия фактор – тоест на хората „на място", при това максимално рано. Твърде погрешно е да се мисли, че два различни бизнеса могат да се прикрепят един към друг с помощта на болтове сега и веднага, а културните и други конфликти, свързани с този процес, да се оставят за по-късно… На базата на проучвания и подробни интервюта с участници в сливания и поглъщания Марион Дивайн твърди, че за успешната сделка трябва да е налице активно участие на хората от двете организации, като това участие започне максимално рано и е насочено към интеграционния процес чрез:

– координация: информиране на служителите относно новия бизнес с оглед те да се адаптират към него;
– сътрудничество: насърчаване на интелектуалното „изкупуване" чрез предоставяне на възможност на хората да изразят гласно своите идеи и притеснения;
– взаимопомощ: насърчаване на интелектуалното и емоционалното „изкупуване" – шанс да се изследват приликите и разликите, да се оценят по достойнство съпътстващите умения и опит;
– решимост: да се помогне на хората да разберат, че и те имат дял в бизнеса, да се поставят на позиция, на която те ще могат и ще искат да дадат своя принос за успеха.

Автор: Марион Дивайн Брой страници: 318
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.650 кг.
Издател: Класика и Стил Баркод: 9549964655
Дата на издаване: 28.07.2003 ISBN: 9549964655