Уроците на Веси по български език: Мъчителните пунктуационни грешки – Весела Кръстева

Уроците на Веси по български език: Мъчителните пунктуационни грешки

За всички възрасти и степени на образование книгата предлага:
кратка теория
работа с текст
тестови задачи

В поредната си публикация "Мъчителните пунктуационни грешки" д-р Весела Кръстева се изявява като отлично подготвен филолог и специалист по проблемите с обучението по български език в средното училище. Книгата предлага оптимални решения за запознаване със синтаксиса и пунктуацията на български книжовен език.

Като се основава на теоретичната си подготовка и на дългогодишния си опит като преподавател във ВУЗ и в средните училища, авторката предлага:
умело дозирани теоретични сведения по синтаксис и пунктуация
сполучливо подбрани текстове, с които илюстрира начините на прилагане на теоретичните сведения
система от задачи, изпълняването на които ще бъде незаменим инструмент за езиковата подготовка на учениците и на всички, които се интересуват от функциите и строежа на българското изречение
средства за оптимална социална реализация чрез осмисляне на идеи, съдържащи се в създаваните и възприеманите текстове

Образователната поредица "Уроците на Веси по български език" е поредният творчески проект на д-р Весела Кръстева, която заявява своето професионално и новаторско отношение към практическата насоченост на обучението по български език.

Първите три книги от поредицата са:
"Досадните правописни грешки"
"Нетърпимите граматични грешки"
"Мъчителните пунктуационни грешки"

Д-р Весела Кръстева е езиковед и преподавател по български език. Завършва българска филология в СУ "Св. Климент Охридски". От 1995 г. работи като учител по български език и литература. Притежава Първа професионално-квалификационна степен. От 1998 до 2000 година преподава езикова култура в СУ "Св. Климент Охридски", където защитава дисертация за присъждане на научната и образователна степен доктор (2001). От 2009 г. е лектор в УНСС. Носител е на почетното звание "Неофит Рилски", присъдено от МОМН през 2008 г. Автор е на над 30 учебни помагала и учебници за основното, средното и висшето образование.

"Убеден съм, че книгата на д-р Весела Кръстева ще се използва успешно в класна и извънкласна обстановка; на занятия по ЗИП; подготовка за кандидатстване в специализирани учебни заведения…"
проф. Кирил Димчев

Автор: Весела Кръстева Категория: 4-ти клас; 5-ти клас; Учебни помагала; Български език и литература; 6-ти клас; 7-ми клас; 8-ми клас; 9-ти клас; 10-и клас; 11-и клас; 12-и клас; Справочници; Висше образование; Профилирани гимназии; Матури; Кандидат – студенти; Български език и литература
Издател: Маре
Брой страници: 160 Език: Български
Тегло: 0.268 кг. Баркод: 9789549271935
ISBN: 9789549271935