Упражнения за духа и тялото –

Упражнения за духа и тялото

Движението е живот. Без движение животът не може да се прояви. Движението трябва да бъде разумно. И един сантиметър да се подвижиш, трябва да имаш някаква цел, някакво постижение.
Беинса Дуно

ISBN 38019920

Категория: документален; Българско кино; спортен Студио: Бяло братство
Ограничение в показа: Няма
Режисьор: Галина Герасимова Езици аудио: Български
Баркод: 38019920