Упражнения по български език за 3. клас – Ася Миленкова, Левчо Георгиев, Надя Костова, Станка Вълкова

Упражнения по български език за 3. клас

Помагалото включва учебни задачи. Те са групирани тематично:
1. Звук и буква. Звуков и буквен състав на думата. Правопис и правоговор
2. Сродни думи. Морфемен състав на думата. Корен. Наставка. Представка
3. Части на речта:
а) същетвителни имена – род, число, членуване;
б) лични местоимения – лице, число ;
в) глаголи – лице, число, време;
г) прилагателни имена – род, число, степенуване.
4. Значение на думата. Синоними. Редактиране
5. Изречения. Съобщителни изречения. Въпросителни изречения. Подбудителни изречения. Възклицателни изречения
6. Текст. Разбиране на текст. Писане на текст (преразкази и съчинения)
Предложените учебни задачи са съобразени с очакваните резултати, формулирани в новата учебна програма. Те осигуряват възможност за диференцирана работа както с ученици, които работят по-бавно и по-трудно, така и с тези, които постигат значително по-добри резултати.
Към някои учебни задачи са посочени и допълнителни дейности, които третокласниците могат да изпълнят.

Учебните задачи могат да се използват в уроците по ЗП, ЗИП и СИП, в сборника са включени варианти на програми за ЗИП и програма за СИП.
Предложените програми за ЗИП и програмата за СИП могат да се променят по преценка на учителя изцяло или отчасти.
Учебните задачи могат да се използват комплексно – основната заедно с допълнителните. Наред с това по преценка на учителя може да се използва само една от задачите.
Предложеният езиков материал има максимален обем. Затова той може да се използва изцяло или като се подберат определен брой примери.
Учебните задачи могат да се изпълняват устно или писмено.

Автор: Ася Миленкова; Левчо Георгиев; Надя Костова; Станка Вълкова Категория: 3-ти клас; Учебни помагала; Български език и литература
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2010 г. Брой страници: 72
Език: Български Тегло: 0.100 кг.
Баркод: 9789540116747 ISBN: 9789540116747