Управленският процес и екипната дейност – Камен Каменов, Кристиян Хаджиев, Надя Маринова

Управленският процес и екипната дейност

Управленският процес, човешкият фактор в организацията, екипите в управлението, поведението и стратегията на ръководителя и екипа в управлението, проектирането на екипи, проектирането и организационно-структурното осигуряване на управленския процес са основните теми, представени в книгата. Към всяка тема са дадени обобщения, ключови думи и тезиси, както и въпроси и тестове за проверка на знанията.

Камен Каменов е професор по социално управление. Основните му изследвания са в областта на промяната в социалните системи и механизмите за целенасоченото й провеждане. Публикациите му са ориентирани към проблемите, свързани с човешкия фактор и с възможностите за разкриване на неговия потенциал в организациите.

Кристиян Хаджиев в главен асистент в НБУ и доктор по социално управление. Публикациите му са в областта на организационното проектиране и екипната дейност. Сферите на изследователските му интереси включват: проблеми на целево-адаптивните организации, управление на самоуправляващи се работни екипи, управление на проекти, крос-културен мениджмънт, управление на културните проблеми.

Надя Маринова е асистент в НБУ и доктор по управление на проекти. Публикациите й са в областта на управлението на проекти и устойчивото организационно развитие. Участва в редица български и европейски проекти, свързани с оценката на управленската компетентност, повишаване уменията на висшия мениджмънт и изграждане на центрове за оценяване на потенциала на младите лидери в международни корпорации.

Автор: Камен Каменов; Кристиян Хаджиев; Надя Маринова Брой страници: 292
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.600 кг.
Издател: Нов български университет Баркод: 9545354186
Дата на издаване: 2005 г. ISBN: 9545354186