Управленски анализи и счетоводство – Бойчинка Йонкова, Колектив

Управленски анализи и счетоводство

Управленски анализи:

-Изследване на зависимости, прогнозиране и моделиране
-Управление на качеството
-Управление на проекти
-Управление на бизнес процеси
-Управление на поръчките и запасите
-Управление на човешките ресурси
-Управление на финансите
-Бюджет и бюджетна политика на ЕС
-Въпроси за самопроверка

Управленско счетоводство:

-Анализ на зависимостта между разходи, обема и печалбата
-Подход на калкулиране по производствени и по променливи разходи
-Центрове на непреките разходи, етапи и бази за тяхното разпределение
-Методи на калкулиране
-Калкулиране на базата на дейности
-Методики за разпределение на разходите на спомагателните звена
-Специфика на калкулирането при взаимосвързана продукция
-Счетоводно бюджетиране
-Система на прилагане на стандартни разходи и анализ на отклоненията
-Капиталово бюджетиране
-Съответстващи разходи
-Трансферно ценообразуване
-Анализ по центрове на отговорност
-Въпроси за самопроверка

Финансово счетоводство:

-Основни понятия, принципи, концепции и конвенции във финансовото счетоводство
-Счетоводно отчитане на лизинговите договори
-Отчитане на разходите и приходите
-Отчитане на текущите активи
-Финансови инструменти
-Отчитане на бизнес комбинации. Икономически групи и консолидирани отчети
-Инвестиции в асоцииране предприятия. Консолидационни процедури и инвестиции в съвместно -контролирани предприятия
-Финансов анализ
-Въпроси за самопроверка

Автор: Бойчинка Йонкова; Колектив Брой страници: 684
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование; Счетоводна литература Език: Български
Тегло: 1.500 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546440136
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9789546440136