Управление на възнагражденията – Сиела Божидар Каменов

БОЖИДАР КАМЕНОВ е роден през 1968 г. в гр. Ямбол, Завършил е Университета за национално и световно стопанство, специалност Икономика и организация на труда. Има дългогодишен опит в разработването и практическото въвеждане на системи за Възнаграждения и придобивки, управление на трудовото представяне, системи за допълнително стимулиране. Работил е в различни области в управлението на човешките ресурси: стратегическо планиране, набор и подбор, развитие на персонала, управление на представянето, създаване и развитие на възнагражденията за няколко големи международни компании. Като консултант е участвал и управлявал проекти по оценка на длъжностите, анализ ефективността на системите за управление на човешки ресурси, създаване на политики за Възнаграждения и управление на представянето на фирми от тежката промишленост и строителството, производствени предприятия и организации от финансовия сектор.

Настоящата книга е написана на ясен, разбираем език, подкрепена е с практически примери и е базирана на утвърдени 6 света и у нас теории и практики по управление на възнаграждението в организациите. Книгата ще е полезна както на опитни или по-малко опитни специалисти по човешки ресурси, така и на ръководители на различни нива в организациите, които искат да имат представа от съвременните теории и практики В тази област. Това, което дефинира един мениджър като такъв, е, че той постига целите си чрез други хора (за разлика от специалистите, които постигат целите си сами, чрез себе си). В този смисъл всички мениджъри са и мениджъри по човешки ресурси и е необходимо да знаят как професионално да управляват хората си. Тази книга определено ще им помогне да научат как да го правят по отношение една от на най-чувствителните области в организациите -възнаграждението на служителите им. Най-добрата политика и практика на възнаграждението може да не доведе до никакъв ефект, ако се праВи самоцелно и отделно от другите области на управление на човешките ресурси. Тук интегрираният подход е задължителен.
Таня Бояджиева

  • Корица:Мека
  • Брой страници:136
  • Общи:От български автор
  • Баркод:9789542809951
  • ISBN:9789542809951
  • Каталожен номер:3162
  • Жанрове:Финанси, Кариера и HR
  • Тегло:1 kg