Управление на риска в банката – Силвия Трифонова

Актуалността на проблемите по управлението и оценката на банковите рискове е безспорна предвид съвременната глобална финансова нестабилност и антикризисните мерки и регулации за управление на рисковете в световен мащаб. Недостатъчният и неефективен банков надзор на риска е една от причините за настъпилите сътресения на финансовите пазари по света.

Основната цел на настоящия труд е да се идентифицират и анализират рисковете, с които се сблъскват банките в своята дейност, и на тази основа да се изследват съвременните методи за измерване, управление и контрол на рисковете по примера на съвременната българска практика.

♦ ♦ ♦

Доц. д-р Силвия Трифонова е преподавател в катедра “Финанси” на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София. Преподава няколко учебни дисциплини в областта на банковото дело и фанансите. Понастоящем е председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС.
Доц. д-р С. Трифонова има богат практически опит във финансовата сфера. Има множество специализации във водещи чуждестранни университети и научни институти, сред които в Университета Екол Политехник (Ecole Polytechnique), Париж, Франция (1996 г.), Университета в Кеймбридж (University of Cambridge), Кеймбридж, Великобритания (2000 г.).
Има има множество научни публикации в страната и в чужбина. Автор е на учебниците “Управление на риска в банката” (2014 г.), „Европейска монетарна и финансова интеграция” (2011 г.), „Парична теория, парична политика, европейска парична интеграция” (2006 г.), “Паричен съвет, банкова система и финансово развитие”, (2002 г.), “Пари и банки”, (2003 г.), “Лауреати на Нобелова награда по икономика (1969-2002 г.)”, (2004 г.), “Финансов анализ на фирмата”, 1 и 2 част, (2001 г.), “Корпоративни финанси”, (1999 г.) и др.
Има издадени и множество научни статии и студии. Участвала е в над 60 научни международни конференции в САЩ, Великобритания, Китай, Хонконг, Русия, Франция, Германия, Италия, Гърция, Белгия, Чешката република, Ирландия, Румъния, Сърбия, Хърватска република и др., по проблемите на международните финанси, банковия мениджмънт, монетарния икономикс, финансовите пазари, управлението на риска и платежните системи.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:418
  • Общи:От български автор
  • ISBN:9786197003109
  • Жанрове:Финанси, Икономика
  • Тегло:1 kg