Управление на репутацията – Дора Кабакчиева

Управление на репутацията

Репутационният мениджмънт като учебна дисциплина едва започва да заема своето място в университетските учебни програми и обикновено се разглежда в контекста на сродни дисциплини.

"Управление на репутацията" има комплексен характер и обобщава знанията в областта на мениджмънта, социологията, маркетинга, организационното поведение, управлението на персонала, ПР и др.

Учебното помагало е насочено към студентите, обучаващи се по направленията Мениджмънт, Връзки с обществеността, Социални дейности, Реклама.

Авторът гл. ас. д-р Дора Кабакчиева завежда катедра Връзки с обществеността към Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

Автор: Дора Кабакчиева Брой страници: 188
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование; Специализирана литература Език: Български
Тегло: 0.350 кг.
Издател: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Баркод: 9789545778360
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789545778360