Управление на качеството в здравеопазването – Антония Димова, Иванка Чобанянева

Управление на качеството в здравеопазването

Настоящото учебно издание "Управление на качеството в здравеопазването" съдържа съвременните принципи, подходи и концепции за управление на качеството. В него се предлага алгоритъм за оценка на качеството в здравеопазването, методически указания за разработване и внедряване на система за управление на качеството, статистическите и специфични методи и средства за контрол, осигуряване и подобряване на качеството в здравеопазването, подходящи способи за определяне на конкурентоспособноста и за намиране на възможности за нейното повишаване.
Учебникът е предназначен за студентите от специалност ‘Здравен мениджмънт" в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна. Той може да се използва и от студентите от аналогични специалности в други университети. Нарасналият интерес на здравните организации към проблемите на качеството го прави подходящ и за професионалистите от практиката в областта на здравеопазването, както и за следдипломното обучение и докторантите по здравен мениджмънт.

Автор: Антония Димова; Иванка Чобанянева Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт Тегло: 0.199 кг.
Баркод: 602190
Издател: Стено ISBN: 954-449-197-X
Брой страници: 176