Управление на качеството в организациите за социална работа – Росица Симеонова

Управление на качеството в организациите за социална работа

Монографията обобщава резултатите от проведено теоретико-емпирично проучване по проблемите на управлението и качеството в организациите за социална работа:
Разработен е концептуален модел за управление на качеството в организациите за социална работа.
Проучено е актуалното състояние по прилагането на елементи или цялостна система за управление на качеството в социалната работа у нас.
Разработен и апробиран е инструментариум за вътрешна оценка и самооценка на качеството в организациите за социална работа.
Разработеният модел и инструментариум показват възможности за приложението им в практиката по управление, оценяване и усъвършенстване на качеството в организациите за социална работа.
Разработеният инструментариум може да бъде адаптиран според спецификата и конкретните нужди както на различни по вид организации за социална работа, така и за целите на външното оценяване от висшестоящи институции с контролни правомощия в сферата на социалната работа у нас

Автор: Росица Симеонова Брой страници: 336
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.463 кг.
Издател: Ибис Баркод: 9789549321470
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789549321470