Управление на енергийни проекти – Виолета Бакалова, Светла Цветкова, Христо Първанов

Управление на енергийни проекти

Христо Първанов Първанов е преподавател и ръководител на катедра "Икономика на транспорта" в УНСС. Научните и практическите му интереси са насочени към инвестициите в транспорта, сделките с
ценни книжа, управлението и маркетинга на транспортните организации.

През 1986 г. защитава дисертация, свързана с международните превози на стоки с автомобилен транспорт, а през 2004 г. дисертационен труд по въпросите на транспортните системи.

Титуляр е на следните дисциплини, преподавани в бакалавърската и магистърската степен на обучение в специалност "Икономика на транспорта":
Управление на транспортната фирма, Борси и борсови операции, Маркетинг на транспорта, Транспортни системи, Организация на товарните превози.

Автор: Виолета Бакалова; Светла Цветкова; Христо Първанов Брой страници: 142
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.450 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546443762
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789546443762