Управление на човешкия капитал във фирмена среда – Аделина Миланова, Павлинка Найденова

Управление на човешкия капитал във фирмена среда

Социоантропологична и мотивационна детерминираност.

Книгата предлага модерна визия за управлението на човешкия капитал в бизнес единиците. Идеята е новаторска за България. Установява се закономерна връзка между социоантропологичната детерминираност на процеса на управление на човешкия капитал във фирмата и прилаганите мотивационни техники за реализиране на успешна фирмена организация и ефективно фирмено управление. Характеризирани са концептуални версии за изграждане на адекватен, пазарно и конюнктурно съобразен мотивационен панел за фирмено управление, като се посочва, че при съвременните фирмени условия в България и при съответните организационни културни измерения на бизнес единицата е възможно да се изработят и задвижат мотивационни механизми за обвързване на стратегията на фирмата с оперативните й действия, което обуславя промяна в качеството на управлението на човешкия капитал, синхронизирано с измененията на бизнес средата.

Аделина Миланова е доктор по икономика и доцент по корпоративна култура в Института за икономически изследвания при БАН. Магистърската ? степен е по икономика и икономическа социология, придобита в УНСС – София. Докторската си дисертация върху философията и посланията на френския икономически либерализъм защитава в Института за икономически изследвания при БАН през 1994 г. Специализирала е в Institute for Human Sciences – Europe и в Universit? Paris-Dauphine във Франция. Автор е на редица научни статии и студии, член е на редакционни съвети на международни икономически списания. Водила е лекционен курс "Социални и икономически теории" в Нов български университет и преподава "Икономическа култура" в УНСС. Сред по-известните ? научни публикации са "Генезис на фирмената култура в България" (2008); "Corporate Culture in Bulgaria – Reality and Challenges. The Future of Social-Anthropological Studies" (2012); "Знанието като икономически ресурс (в съавт., 2013) и др.

Павлинка Найденова е доктор по икономика и доцент по иновационна политика и фирмено управление в Института за икономически изследвания при БАН. През 1985 г. завършва Икономическия факултет на Киевския държавен университет. Докторската си дисертация разработва в Института за икономически изследвания при БАН, където през 1991 г. става доктор по икономика. Специализирала е фирмено управление в Лайпциг, Германия. Сред по-важните ? публикации са: "Икономически проблеми на иновационната политика в България" (в съавт., 2005); "Догонващо икономическо развитие на България – стратегия и реалности" (в съавт., 2006); "Знанието като икономически ресурс" (в съавт., 2013).

Автор: Аделина Миланова; Павлинка Найденова Брой страници: 116
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.150 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543226740
Дата на издаване: 28.11.2013 ISBN: 9789543226740