Унищожаемост на договорите поради грешка – Ангел Шопов

Унищожаемост на договорите поради грешка

Първо издание.

На вниманието на читателя се предлага първото цялостно съвременно и самостоятелно изследване у нас на грешката като основание за унищожаемост на договорите. Съчинението е посветено главно на два ключови проблема – понятието за грешка и начините за определяне на нейната правна значимост. Не са оставени без внимание и други важни въпроси като понятието за порок на волята, преценката за нищожност при претендирана унищожаемост на договора, съществената грешка, видовете грешки и други.
Проблематиката е класическа за гражданското право. По него практиката е формирала определени изводи, които са "сверени" с вижданията на нашата правна наука и с основните положения на чуждестранната теория и практика по унищожаемостта поради грешка. В изследването са взети предвид и уредбите на грешката, съдържащи се в законите – модели от типа на гъвкавото право (soft law).
Не е пресилено да се твърди, че това основание за унищожаемост заема най-важно място сред пороците на волята. Систематичният и обстоен анализ на грешката влияе на научните и практическите търсения относно останалите пороци на волята, най-близък от които е измамата.

Ангел Шопов е доктор по право и главен асистент по гражданско право в юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Автор е и на публикации в периодичния правен печат.

Автор: Ангел Шопов Език: Български
Категория: Правна литература Тегло: 0.331 кг.
Баркод: 9789547308435
Издател: Сиби ISBN: 9789547308435
Дата на издаване: 2013 г.