Ултраструктура и функции на междуклетъчните контакти – Виолета Бурнева, Людмил Гецов

Ултраструктура и функции на междуклетъчните контакти

В книгата са представени познанията за ултраструктурата на специализираните междуклетъчни контакти. Отделено е особено внимание на ултраструктурните промени на клетъчните контакти в нервната, именната и репродуктивната система във връзка с осъществяването на специфичните функции на клетките. Въз основа но собствени данни и резултати от други морфологични, физиологични и биохимични изследвания е постигнато по-цялостно изясняване на функционалното значение на междуклетъчните контакти. Книгата е предназначена за широк кръг научни работници в областта на невробиологията, невроендокринологията, биологията на имунната и репродуктивната система и за специалисти от клиничната практика.

Автор: Виолета Бурнева; Людмил Гецов Брой страници: 86
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.180 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 978954430021Х
Дата на издаване: 1994 г. ISBN: 978954430021Х