Учебно табло „Слънчева система. Фази на Луната. Лунно и слънчево затъмнение” – Михаил Сергеев, Станка Вълкова, Христина Сергеева

Учебно табло „Слънчева система. Фази на Луната. Лунно и слънчево затъмнение”

Таблото „Слънчева система. Фази на Луната. Лунно и слънчево затъмнение“ е предназначено за работа в часовете по човекът и природата по темата „Движение на небесните тела в Слънчевата система“. Онагледява разположението на Слънцето и планетите в Слънчевата система. Представя фазите на Луната и взаимното разположение на Земята, Луната и Слънцето при лунно и слънчево затъмнение.

Доц. д-р Станка Вълкова е работила като преподавател по методика на обучението по български език и литература в началните класове в СУ „Св. Климент Охридски” – ДИУУ. Като преподавател в ДИУУ се занимава с разработване и реализиране на обучителни програми за продължаващо образование на начални учители по методика на обучението по български език и четене в 1. – 4. клас и на образователни проекти за модернизация на образователния процес в началния етап на обучение в училище. Aвтор e на голям брой публикации: монографии, речници, предназначени за ученици, статии в научни педагогически списания, книги за учителя, учебници, учебни тетрадки и учебни помагала за обучението по български език и литература в началното училище и за подготвителната група в детската градина.

Автор: Михаил Сергеев; Станка Вълкова; Христина Сергеева Категория: 5-ти клас; Учебни помагала; Човекът и природата
Издател: Просвета
Брой страници: 1 Език: Български
Тегло: 0.150 кг. Баркод: 500042
ISBN: 500042